HOME STAY

 

  • Pertukaran Budaya antar Negara
  • Kerjasama Sekolah dengan negara lain
  • Menetap dengan keluarga muslim di negara lain