Al Lathif Islamic International School mengadopsi program-pogram yang menerapkan proses pembelajaran standar internasional dan dapat menghasilkan pembelajaran yang terbaik. Sesuai dengan visi kami yaitu mengembangkan kecerdasan anak menuju Generasi Qur’ani yang berakhlak mulia dan berwawasan global untuk memenuhi peran mereka sebagai khalifah di muka bumi. Kami menggunakan tiga kurikulum yang dipadukan dalam satu sistem kurikulum yang lengkap dan sesuai dengan kebutuhan para murid, terdiri atas Kurikulum Cambridge, Kurikulum Tahfidz Qur’an dan Kurikulum Nasional.

Pendidikan Islam

Pada tingkat sekolah menengah para murid akan belajar pendidikan secara umum melalui buku dan juga belajar secara bertahap dari kitab-kitab para ulama yang dibimbing oleh para ustadz dan syaikh. Adapun kitab-kitab yang akan dipelajari selama siswa belajar di SMP – SMA Al Lathif adalah: Ta’lim Muta’alim, Tuhfatul Athfal, Attibyan fii Adaabi Hamalatil Quran, Jurumiyah, Arbain, At-Taqrib, dan Aqidatul Awam, Tafsir Ibnu Katsir, Fathul Qorib, Riyadhus Shalihin, Alfiyyah, Fathul Bari,.
Pendidikan Islam juga dilaksanakan melalui pembiasaan kehidupan Islami di sekolah dan dan amalan yaumiyah yang dikontrol melalui buku mutaba’ah.

Tahfidz Qur'an

Kegiatan Tahfidz Qur’an di AIS dilaksanakan setiap hari, yaitu pagi pukul 06.30 sampai shalat dhuha, selepas shalat dzuhur, dan selepas shalat ashar. Hal ini bertujuan untuk membiasakan anak terus dekat dengan Al Qur’an dan semakin mencintainya. Untuk muroja’ah malam dilaksanakan selepas shalat maghrib dan selepas shalat subuh dengan bimbingan orang tua (untuk yang pulang ke rumah) atau ustadz pembimbing (untuk yang mondok)
Untuk siswa yang baru masuk akan mempelajari dasar-dasar membaca Al Qur’an (makhorizul huruf dan tajwid) langsung bersama para syaikh dari Gaza, Palestina yang telah memiliki sanad Al Qur’an. Dengan ini diharapkan para murid dapat menghafalkan Al Qur’an dengan bacaan yang benar (fasih). Pada fase ini, siswa-siswi akan menghafal juz 30 dengan metode talaqqi. Guru akan membacakan ayat yang akan dihafal dengan makhraj dan tajwid yang benar, kemudia para murid menghafalnya.
Setelah para murid dapat membaca Al Qur’an dengan baik, metode yang digunakan adalah metode mutabaah, yaitu metode menghafal mandiri. Hasil dari menghafalnya akan diperiksa secara rutin oleh para ustadz/ustadzah.

Target Hafalan

Para murid diharapkan dapat menyelesaikan hafalan Al Quran 30 juz pada kelas XI kemudian melanjutkan ke proses pengambilan sanad Al Quran 30 Juz.

Ujian dan Sanad Al Qur’an

Para murid akan diuji hafalannya secara berkala untuk memastikan hafalan mereka tetap mutiqin. Para murid yang telah menyelesaikan hafalan sesuai target dan dinyatakan lulus dalam ujian dapat mengikuti ujian sanad Al Qur’an untuk mendapatkan sertifikat Sanad hafalan Al Qur’an.

Kurikulum Internasional

Cambridge Lower Secondary

Kurikulum ini didesain untuk para murid tingkat sekolah menengah pertama dalam mengembangkan keterampilan dan pemahaman dalam mata pelajaran bahasa Inggris, matematika, dan sains. Ini menggabungkan kurikulum kelas dunia, guru yang berkualitas, dan penilaian yang terintegrasi. Sebagai program yang dikembangkan dengan standar internasional, program ini memungkinkan pelaporan terstruktur kepada orang tua tentang kinerja anak-anak mereka di sekolah. Kurikulum ini juga sebagai persiapan bagi para siswa dalam menghadapi tuntutan program IGCSE di Sekolah Menengah Atas.

Cambridge Upper Secondary

Program pembelajaran pada level sekolah menengah atas adalah IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Program yang tersertifikasi secara internasional yang diakui oleh berbagai universitas dan perusahaan terkemuka di dunia.

Kurikulum Nasional

SMP-SMA Al Lathif merupakan sekolah formal yang terdaftar di Indonesia. Oleh karena itu untuk memenuhi standar pendidikan di Indonesia dan juga untuk mengenal budaya dan kearifan bangsa Indonesia AIS menggunakan kurikulum nasional Indonesia sesuai dengan Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2013.

Informasi Penting

  • Telah Dibuka Pendaftaran Murid Baru
    Tahun Ajaran 2021-2022

    AIS memberikan kesempatan untuk bersama-sama menigkatkan kompetensi menjadi generasi terbaik Islam. Tersedia Beasiswa Tahfdiz Qur’an dan Beasiswa Covid-19

    Daftar Sekarang
    (022) 8260-2738 | 0811-1111-2949